نورگیر های ساختمانی

نورگیر های ساختمانی نورگیر های ساختمانی نورگیر های ساختمانی نورگیر های ساختمانی نورگیر های ساختمانی نورگیر های ساختمانی نورگیر های ساختمانی نورگیر های ساختمانی نورگیر های ساختمانی نورگیر های ساختمانی نورگیر های ساختمانی

نورگیر های ساختمانی

بهره گيري از نور طبيعی در معماری سنتی و مدرن در اقصی نقاط جهان همواره به عنوان يک عامل حياتی در طراحی مد نظر بوده است ، به طور مثال در مناطق سرد سير و قطبی استفاده از جداره های يخی و در مناطق گرمسيری استفاده از نوعی سنگ مرمر شفاف به منظور نورگيری متداول بوده است .امروزه با وجود تنوع بسيار زياد در نورهای مصنوعی ، نه تنها از اهميت نور آفتاب به علت خواص معجزه آساي آن كاسته نشده است بلكه در معماري مدرن بهره گيري از اين موهبت الهي را فقط به ساعاتي از روز محدود مي كند در حاليكه استفاده از نور از طريق نورگيرهاي سقفي اين امكان را فراهم مي سازد كه در كل ساعات روز اين نور در اختيار ما باشد .ايران نورگير يك شركت تخصصي در زمينه توليد نورگيرهاي سقفي و همچنين انواع قطعات فايبرگلاس مي باشد كه با بيش از سي سال تجربه مستمر در اين صنعت در زمره پيشكسوتان صنعت نورگير ساختمان قرار گرفته است .

کلیدواژه خود را وارد کنید