ورق كششی ساختمان علوم سبز

اطلاعات پروژه
  • تاریخ ساخت: ۱۳۹۸
  • مکان: تهران بزرگ
  • دسته بندی: ورق های کششی
جزئیات پروژه

پروژه ساخت و تولید ورق های کششی حفاظ ساختمان مرکزی شرکت علوم سبز یکی دیگر از پروژه های  کاربردی استفاده از ورق های کششی بوده که در سال ۱۳۹۸ تولید و پس از رنگ تحویل پیمانکار پروژه گردید. این پروژه در ابعاد ۳۰۰ متر مربع و در مجموع ۲۰۰۰ کیلوگرم ورق اکسپندد تولید و ساخته […]

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

پروژه ساخت و تولید ورق های کششی حفاظ ساختمان مرکزی شرکت علوم سبز یکی دیگر از پروژه های  کاربردی استفاده از ورق های کششی بوده که در سال ۱۳۹۸ تولید و پس از رنگ تحویل پیمانکار پروژه گردید.

این پروژه در ابعاد ۳۰۰ متر مربع و در مجموع ۲۰۰۰ کیلوگرم ورق اکسپندد تولید و ساخته شد که وظیفه حفاظ جانبی پلکان پشت بام و جان پناه آن را دارد.

 

کلیدواژه خود را وارد کنید