نویسنده: ژاله حسین زاده

زیبا سازی دکل های مخابراتی
زیبا سازی دکل های مخابراتی
زیبا سازی دکل های مخابراتی
زیبا سازی دکل های مخابراتی

زیبا سازی دکل های مخابراتی

دکل به سازه‌های مرتفعی گفته می‌شود که عرض کمی نسبت به ارتفاع خود داشته و معمولا برای استفاده از ارتفاع بلندشان مورد بهره برداری قرار می گیرند و ایستایی لازم را  دارا می‌باشند. دکل ها با مقاصد متفاوتی طراحی و تولید می‌شوند، که از جمله این اهداف با توجه به تخصص شرکت ایران نورگیر می […]

خواندن ادامه

کلیدواژه خود را وارد کنید